ZPI-400785 Pneudraulic Intensifiers

ZPI-400785 Pneudraulic IntensifiersSpecification

  • Max. Inlet Air Pressure:Œæ90(6.3)Œæpsi(kg/cmŒ_)
  • Max. Output Hydraulic Pressure: 5760(403) psi (Kg/cmŒ_)
  • Delivered Hyd. Fluid Volume: 785 CC