Mini Impact Rotor Blade

Mini Impact Rotor BladeFits Zipp Mini Impact models, Sold as a set (6 pcs)

ZIW29

ZIW3206

ZIW3207

ZIW4206

ZIW4207